Podnikanie je čoraz viac náročné na administratívu:


warningna spracovávanie rôznych agend, vybavovanie na úradoch a inštitúciách, sledovanie a štúdium predpisov, ktoré priamo nesúvisia s podnikaním.

warningAdministratívna náročnosť oberá o čas, ktorý by inak mohol byť efektívne využitý na priamy výkon podnikateľskej a riadiacej činnosti.

warningTáto skutočnosť sa potom nepriamo premieta v ekonomických a finančných výsledkov podnikania.


Naša spoločnosť si preto stanovila  cieľ:


ok1. poskytovať komplexné ekonomické služby tak,, aby sa jej klienti mohli pokojne venovať svojej hlavnej podnikateľskej činnosti.

ok2. Pocit istoty a vzájomnej dôvery chceme zabezpečiť vlastnou spoľahlivosťou a lojalitou voči svojim klientom.map map map map